TMS JDA - system zarządzania transportem


tms jda

O JDA

Firma JDA to światowy lider w obszarze systemów zarządzania łańcuchem dostaw. Jest ona jedyną firmą na świecie, której systemy są plasowane przez firmę Gartner, jako liderzy rynku we wszystkich pięciu obszarach (Gartner Magic Quadrants) dla łańcucha dostaw oraz rozwiązań sprzedaży detalicznej.

 Czy wiedzą Państwo, że:

 • 8 spośród 10 Top firm typu 3PL (firmy zlecające logistykę na zewnątrz) na świecie jest klientami JDA!

 • 21 spośród 25 Top firm uznanych przez Gartnera za liderów Supply Chain jest klientami JDA!

 JDA współpracuje z ponad 4 000 firm na całym świecie i dzięki tej współpracy stworzyło najlepsze w swojej klasie rozwiązanie w zakresie zarządzania transportem. 

 

W zakresie logistyki i transportu firmy na co dzień borykają się z różnorodnymi wyzwaniami:

 • Jak zaprojektować i wybrać odpowiednią sieć  transportową?

 • Jak zaplanować optymalny załadunek i jego koszty?

 • Jak przeprowadzić skomplikowane operacje transportowe poda kątem czasowy i kosztowym?

 • Jaki poziom zapasów powinien być utrzymywany, aby zapewnić realizację wysyłek w określonych ramach czasowych?

 • Jak wykorzystać gromadzoną ogromną ilość danych logistycznych?

 

To tylko część z wyzwań stojących przed osobami odpowiedzialnymi za transport i logistykę. 

 

Rozwiązanie JDA to wsparcie dla całego cyklu transportu, od zarządzania zamówieniami poprzez obsługę klienta i rozliczenie finansów, aż do operacyjnego planowania. 

 

Podstawowe funkcje JDA TMS:

 • Projektowanie i optymalizacja sieci transportowych

 • Zarządzanie zleceniami transportowymi FTL i LTL

 • Optymalizacja planowania doków

 • Generowanie trans i zarządzanie nimi

 • Tworzenie kontenerów i załadunków

 • Potwierdzanie dostaw

 • Śledzenie i zarządzanie zdarzeniami transportowymi

 • Rejestracja i kontrola płatności

 

Korzyści z wdrożenia JDA TMS:

 • Obniżenie kosztu transportu

 • Podniesienie poziomu obsługi klientów

 • Zmniejszenie bezpośrednich kosztów pracy w magazynie

 • Zwiększona wydajność operacyjna

 • Zwiększona produktywność planowania

 

Wdrożenie JDA TMS to m.in.:

1. Redukcja:

 • Kosztów transportu --> 8%

 • Lead time --> 25-75%

 • Strat w transporcie -->  40% 

2. Poprawa:

 • Konsolidacji transportu --> 10%

 • Wydajności planowania transportu --> 67%

 • Poziomu obsługi klienta --> 20-40%

 

Główne Moduły JDA TMS:

JDA Transportation Modeler - analityczne narzędzie pomagające wybrać najbardziej efektywną i zoptymalizowaną pod względem minimalizacji kosztów sieć usług transportowych 

 JDA Logistic Procurement – dostarcza funkcjonalność, która m.in:

 • Usprawnia odbiór i dokładność informacji mogącej służyć do wyznaczenia minimalnego kosztu  wykonania usługi transportowej

 • Dostarcza wspólną platformę dla klientów i spedytorów, w której strony mogą definiować swoje wymagania, stawki przewozowe oparte o ich możliwości transportowe

 • Dostarcza platformę zdolna prognozować obciążenie na określonej trasie pozwala spedytorom lepiej świadczyć usługi transportowe

 JDA Freight Order Management – to rozwiązanie, które m.in.:

 • Doprowadza do większej widoczności zapasów w zamówieniach zakupu doprowadzając do efektywnej kontroli i optymalizacji poziomu zapasów

 • Umożliwia współpracę z dostawcami, od zamówienia do dostarczenia, włączając w to żądania przewiezienia, instrukcje dostawy oraz zaawansowane powiadomienia związane z dostawą 

 JDA Transportation Planner - umożliwia tworzenie zoptymalizowanych pod względem kosztowym planów załadunku poprzez zautomatyzowanie wyboru najbardziej efektywnych kombinacji:

 • Typu transportu

 • Spedytora

 • Harmonogramu dostaw

 • Planu tras

 • Konsolidacji dostaw w jeden kosztowo najbardziej efektywny ładunek

 Funkcjonalność ta pomaga odpowiedzieć na pytania:

 • Jaką ilość towaru możemy wysłać w każdym pojeździe?

 • Jak wybrać przewoźnika transportującego nasze towary?

 • Jak zamodelować miejsca przeładunkowe (cross docks)?

 • Jaką ilość towaru możemy wysłać w każdej ciężarówce?

 • Jak wybrać dostawcę?

JDA Transportation Manager- pomaga sprostać wyzwaniom związanym z realizacją procesu transportu pozwalając na śledzenie etapów dostawy oraz na efektywne zautomatyzowanie i zarządzanie finansowymi procedurami dotyczącymi  transportu.

JDA Transportation Manager

JDA Business Analitics- pomaga zaczerpnąć sensowne informacje z istniejących danych, co usprawnia znacznie proces podejmowania decyzji biznesowych, a w konsekwencji obniża koszty implementacji i podnosi produktywność.

JDA Business Analitics

Diagram pokazujący narzędzia JDA wspomagające procesy zarządzania dystrybucją i transportem.

 Dodatkowe moduły JDA TMS:

Freight Auction (ABPP- Agile Business Process Platform) jest modułem zintegrowanym z TMS wykorzystywanym do wyboru najlepszego niekontraktowego spedytora.

Aukcja umożliwia planistom znalezienie:

 • Najlepszej ceny

 • Najlepszej usługi

 • Najlepszego spedytora dla naszej dostawy

Pre-book capacity to funkcjonalność umożliwiająca planistom wstępnie zarezerwować przestrzeń ładunkową spedytora i przestrzeń ładunkową doków dla prognozowanych dostaw. Obsługa ładunku jest tworzona na podstawie prognozowanych dostaw i potwierdzana w celu rezerwacji spedytora i zapewnienia czasów realizacji narzuconych spedytorowi. Optymalizator wypełnia zarezerwowaną przestrzeń dla ładunku dostępnymi szczegółami dostawy.

Transportation Smartbench (TSB) pozwala organizować zadania oparte na spersonalizowanych kryteriach i widokach pozwalających na zarządzanie codzienną aktywnością. Umożliwia utworzenie odpowiednich filtrów i wyświetlanie danych w sposób, pozwalając zidentyfikować planistyczne problemy i dając dostęp do możliwości ich rozwiązania. 

TSB opierając się o technologię RIA (Rich Internet Application) pozwala na łatwiejszą obsługę codziennych zadań.
JDA Transportation Smartbench

Skeleton route- moduł pozwala na tworzenie „tras szkieletowych” z sekwencjami zatrzymań i charakterystykami obciążenia (np. tzw. pustymi załadunkami). Zdefiniowane trasy w trakcie późniejszej optymalizacji zostaną wypełnione dostawami, gdy te staną się wymagane.

Skeleton route może być zrealizowany jedynie poprzez moduł TSB – Transportation Smartbench. Skeleton route nie może być definiowany dla tzw. Continuous move (trip), czyli dwóch lub więcej następujących po sobie załadunków, ponieważ sama definicja nie dopuszcza pustych przebiegów oraz zmiany środka transportu pomiędzy zatrzymaniami. 

Kontakt

L-Systems sp. z o.o. spółka komandytowa

Biuro Poznań:

ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Biuro Piła:

ul. Okrzei 18/102, 64-920 Piła

L-Systems@L-Systems.pl

www.L-Systems.pl

+48 67 349 11 09

Formularz kontaktowy

Proszę wprowadzić imię i nazwisko
Proszę wprowadzić nazwę firmy
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowe dane
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Należy zaznaczyć, aby formularz został przesłany
(*) pola obowiązkowe
Nieprawidłowe dane